Underhåll

SUMMARUM sänker kostnader för underhållSveriges mest använda programvara för underhållsplanering

Incit Xpand ger dig full kontroll över ditt underhållsarbete och dina kostnader.
Varje år uppdateras ett utförligt åtgärdsregister som ger dig information om rimliga kostnader och tidsintervaller för underhållsåtgärder.

Avsätt tillräckligt med pengar i underhållsfonder, undvik akuta och kostsamma skador och gör effektivare upphandlingar.

Förbättra din underhållsplan

I Incit Xpand kan du utföra simuleringar för förändring av underhåll. Dessa kan skrivas ut, bearbetas vidare och överföras till nuvarande underhållsplan.

Få kontroll över besiktningar

Få en överblick av alla typer av besiktningar och bli påmind om när de förfaller. Spara tid och få kontroll över anmärkningar genom automatiskt skapade arbetsordrar. Systemet håller även koll på myndigheternas krav på kontroller och besiktningar.

Tillvalsbutiken 

Låt dina hyresgäster skräddarsy sin boendemiljö utan att du drunknar i administrationsarbete. I Tillvalsbutiken kan hyresgästen i lugn och ro välja mellan tapeter, diskmaskiner och annat. De fastighetsägare som har Tillvalsbutiken har minskat sin administration samtidigt som försäljningen har ökat kraftigt.

Vill du veta mer om hur Incit Xpand kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss för mer information eller boka ett besök

Full kontroll över ditt underhållsarbete och dina kostnader:

  •  Planerat Underhåll
  •  Statusbedömning
  • Skötsel
  • Städ
  • Hyresgäststyrt Underhåll
  • Tillvalsbutik