Incitdagarna 19-20 oktober 2017

Båda dagarna kommer att fyllas med intressanta föreläsningar av så väl interna som externa talare - Boka in dig och dina kollegor redan nu!

Läs mer

Centrala utbildningar i Incit Xpand

Under våren kommer vi att anordna Centrala Utbildningar i Incit Xpand.
Utbildningarna kommer att hållas i Göteborg och Stockholm och de leds av verksamhetskunniga utbildare med stor erfarenhet av Incit Xpand.

Läs mer
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?