Incit inspirerar: Våga erbjuda tilläggstjänster

Innovation i fastighetsbranschen handlar oftast om trimmade ventilationsaggregat, minskad energiförbrukning, bättre byggteknik och smarta sensorer. Sällan eller aldrig handlar det om hur vi kan förbättra boendet för hyresgäster i lägenheter med nya boendetjänster.

Läs mer

Den virtuella världen

Att ha en “dialog” med en byggnad och dess data kan låta futuristiskt, men idag är detta möjligt! Business Information Modelling (BIM) är en metod under snabb utveckling som nyttjas vid projektering, byggande och förvaltning av byggnader i Norge. Angreppssättet ger hyresgäster, stadsplanerare och fastighetsbolag stora fördelar.

Läs mer

Inför byte av affärssystem – Vem gör vad?

Ledningens engagemang är avgörande för ett framgångsrikt byte av fastighets- och ekonomisystem. Övertygelsen måste vara stark om att systembytet är nödvändigt för företagets framtid. Ledningen definierar de huvudsakliga problemen med nuvarande lösning, syftet med systembytet och de övergripande målen.

Läs mer

Sänk drift- och underhållskostnaderna för era kontorsfastigheter

Hur mår din fastighet? Ta tempen på din fastighet med hjälp av Incits Årskostnadsböcker!

Läs mer

Effektivisera din underhållsplanering med hjälp av Underhållskostnadsboken

Underhållskostnadsboken ger dig detaljerad information om 4500 underhållsåtgärder inom fastighetsunderhåll.
Vid underhållsplanering av era fastigheter är boken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg där ni med hjälp av boken kan upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna.
Boken används som en del i REPABs system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvaran Incit Xpand.

Läs mer

När är det dags att byta fastighets- och ekonomisystem?

Fastighets- och ekonomisystemet kan liknas vid företagets blodomlopp; det pumpar runt information till olika delar av företaget, syresätter arbetsprocesser och effektiviserar verksamheten. Ett bra affärssystem tillgodoser företagets behov – nu och i framtiden.

Läs mer

Visste du att ditt affärssystem kan vara ditt beslutsstöd/BI?

Har ni ett affärssystem där ni enkelt kan skapa egna urval och genvägar till information i systemet, anpassade utefter roll och ansvar? Kan användarna visualisera utfall mot mål och planera för framtiden genom att lägga budget och hantera underhållsplanering?

Läs mer
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?