Böckernas innehåll
Statistikavsnittet gör att du enkelt kan jämföra dina egna förvaltningskostnader med motsvarande fastigheter i övriga landet från årliga insamlade värden.

I riktvärdesavsnittet får du veta vilken nivå din fastighet bör ligga på.

REPAB FAKTA arbetar mycket med definitioner och begrepp inom fastighetsförvaltning. Detta redovisas i begreppsavsnittet.

I artikelavsnittet behandlas:

 • Aktuella ämnen inom fastighetsskatt
 • Hur du minskar dina underhållskostnader

Klicka här för demo av Årskostnadsboken Bostäder
Klicka här för demo av Årskostnadsboken Förskolor

Få tillgång till:

 • Kostnadsrelaterade nyckeltal.
 • Förbrukningsnyckeltal.
 • Nyckeltal för en specifik aktivitet.

Årskostnadsboken är användbar vid budgetarbete, årsavstämningar, årskostnadsanalyser, hyresförhandlingar, projekterings- och projektledningsarbeten.

Årskostnadsböckerna finns för följande fastighetstyper:

 • BOSTÄDER
 • KONTOR
 • INDUSTRI
 • SKOLOR
 • FÖRSKOLOR
 • VÅRDBYGGNADER

Underhållskostnadsboken ett ovärderligt verktyg

”För oss på Incit är underhållskostnadsboken ett ovärderligt verktyg när vi hjälper våra kunder att ta fram underhållsplaner. Underlaget i boken gör att vi enkelt kan bedöma framtida underhållskostnader för en fastighet och när underhållsinsatserna ska genomföras.”

”Incit har 35 års erfarenhet att ta fram ­fastighetsrelaterade (drift- och ­underhåll) nyckeltal för olika fastighetstyper och presentera dessa i Årskostnadböcker. Med hjälp av innehållet i böckerna hjälper vi kunder att få status på sin fastighet. Den erfarenhet Incit får från dessa uppdrag används i kommande Faktaböcker.”

Lena Walter – Avdelningschef,
Konsult och Fakta, Incit AB

"Vi har samlat flera system i ett, och kan få en sammanställning av information på ett mycket tydligare sätt."

John Einar Jakobsen, systemadministratör, Forsvarsbygg
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?