Beställ böcker

Onlineversion
Onlineversionen löper ett år i taget från och med det datum du beställer boken. För att få tillgång till onlineversion anger du
användarnamn och lösenord längst ner i formuläret under ”Inloggning onlineversion”

Uppsägning av bok
Om du har haft ett abonnemang och vill säga upp boken måste du göra det senast den 31 januari aktuellt år annars betalar du med automatik för ytterligare ett år.

Uppsägning onlineversion
Om du inte har sagt upp ditt onlineavtal för boken senast 1 månad innan ditt avtal går ut betalar du med automatik för ytterligare ett år.


Årskostnadsböcker 2017

Bok Online Bok + online

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris
Bostäder 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-
Kontor 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-
Industri 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-
Skolor 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-
Förskolor 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-
Vårdbyggnader 1350:- 1675:- 1350:- 2025:- 2185:-

Underhållskostnadsbok 2017

Bok Online Bok + online

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris
Underhålls-kostnadsboken
inkl. checklista
2895:- 3695:- 2895:- 4342:- 4742:-

Underhållskostnadsbok Antikvariska Åtgärder 2017

Bok Online Bok + online

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris

Antal/Pris
Underhålls-kostnadsbok
Antikvariska åtgärder
1500:- 1900:- 1500:- 2250:- 2650:-

Adressuppgifter

(Om kund tidigare)