Underhållskostnadsboken ger dig detaljerad information om 4500 åtgärder inom fastighetsunderhåll.

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna.

Underhållsåtgärderna omfattar:

 • Mark
 • Bygg
 • Målning
 • VVS
 • Ventilation
 • El & tele
 • Hiss
 • Styr & övervakning
 • Utrustning (kyl, frys, tvätt mm)

Klicka på länken för demo av Underhållskostnadsboken 2017.

Förvaltningen av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering.

2015 tog Incit fram en ny bok som enbart behandlar antikvariska åtgärder. 2016 års bok har utökats med ytterligare åtgärder och innehåller nu cirka 400 åtgärdskoder.

Klicka på länken för en demo av Underhållskostnader gällande Antikvariska åtgärder 2017.

Följande information finns om varje åtgärd:

 • TIDSÅTGÅNG
 • ARBETSKOSTNAD
 • MATERIALKOSTNAD
 • FÖRSLAG PÅ UNDERHÅLLSINTERVALL
 • TOTALKOSTNAD
 • VAD SOM INGÅR I ÅTGÄRDEN

 

”Jag använder Kostnadsboken och jobbar framför allt med ”Planerat underhåll”. Det har visat sig att vår långtidsplanering av fastighetsunderhållet har blivit väldigt träffsäker."

Lars Holmqvist – Underhållsplanerare, Higab
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?