– Incit Xpand kan liknas vid ett nervsystem som skapar förutsättningar att på uppdragsnivå styra och följa verksamheten. Man kan också säga att det fungerar som en motorväg, det vill säga en stabil infrastruktur som stödjer den dagliga produktionen. Det säger Carl-Johan Hansson, chef för affärsområdet Fastighetsförvaltning på Riksbyggen.

För Riksbyggen är det avgörande att allt finns integrerat i ett system.

– Vi är verksamma inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och fastighetsservice. Många kunder köper en totalleverans av Riksbyggen. Incit Xpand är ett system som integrerar och kan hantera dessa tre leveransområden som ett stöd för oss. Vi skulle kunna ha olika leverantörer med olika system och integrationsmotorer men det är en stor fördel att allt finns i Incit Xpand.

Kenneth Lindberg, marknadsområdeschef för förvaltning i Skellefteå, håller med och talar om ytterligare en fördel med att ha ett enda system:

– Har du lärt dig en modul i systemet så kan du alla. Det skulle vara ett enormt jobb att utbilda all personal i sju, åtta olika system i stället för att bara ha Incit Xpand.

Stora delar av den löpande ekonomiska förvaltningen sker på ett ekonomicentrum i Västerås. De utför viss löpande bokföring för bostadsrättsföreningarna, hyresadministration, överlåtelsehantering och pantförskrivningar. Riksbyggens ekonomer ute i landet hanterar de mer kundnära delarna av ekonomisk fastighetsförvaltning.

– Det är i Incit Xpand vi har alla uppgifter om våra boende, berättar , controller i Region Öst.

Lyhördhet för kundens behov nödvändig
Anette Karlsson är ordförande i ett nätverk med uppgiften att ge förslag på förbättringar i Incit Xpand. Hon berättar att Riksbyggen utvecklar mycket funktionalitet tillsammans med Incit.

– Incit Xpand var inte riktigt byggt för vissa delar av vår verksamhet från början. Vi har tillsammans med Incit utvecklat mycket avseende överlåtelseprocess, hantering av stora volymer och annat. Det har hänt mycket de senaste åren.

Kenneth Lindberg anser också att Riksbyggen är med och driver på utvecklingen av Incit Xpand.

– Jag tycker att vi har bra kontakt med Incit och att vi har fått gehör för synpunkter. Vi har stått för mycket av vidareutvecklingen, och uppstår det problem ute i verksamheten så rättar vi till dem tillsammans.

Mobilitet revolutionerar arbetssätt
Ett område där Riksbyggen varit engagerade är utvecklingen av mobiliteten, det vill säga funktioner i handenheter. Hela flödet från felanmälan till utförd och fakturerad arbetsorder sker i Incit Xpand. Den som ska utföra arbetet kommer inom kort att kunna ta emot arbetsordern i sin mobil eller handdator och även återrapportera. Energimätningar ska också skötas via handenheter.

– Mobiliteten kommer mer eller mindre att revolutionera vårt arbetssätt, säger Carl-Johan Hansson.

– Jag tycker att samarbetet fungerar bra. Vi upplever att våra behov av anpassningar har ökat och att lyhördheten hos Incit har ökat. Det enda sättet som komplexa verksamhetsstöd kan utvecklas är tillsammans med kunderna.

Riksbyggen och Incit Xpand

Har använt systemet sedan: 2002.
Antal användare: cirka 2 300.

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?