Kvalité avgjorde valet av fakturalösning för SVEFAB

Snabbt och enkelt igång
Med ett smidigt installationsprojekt och en stabil integration mellan systemen är kombinationen av ReadSoft och Incit väldigt lyckad.

”Då kvalitet är ett av ledorden för SVEFAB känns det naturligt att använda sig av denna lösning, både ur säkerhets-, tids- och kvalitetssynpunkt. Jag kände till båda leverantörerna sedan tidigare och hade hört mycket positivt om dem”, säger Jimmy Könick som är IT-Kvalitet- oc Miljöansvarig.

Idag har SVEFAB ca 60 kunder som är både kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar. Det är omkring 35 tekniker som utför alla servicearbeten och då varje utfört arbete genererar en faktura blir det oerhört många fakturor som ska attesteras och i fler fall är det 3-5 attestanter per faktura. Tidigare var attest ett orosmoment som tog tid för många i organisationen. I dag anges bara kostnadsställe manuellt före scanning. Därefter passerar fakturorna genom systemet och med inbyggd automatik skapas ett attestflöde vilket sparar mycket tid och ökar kontrollen samt tillförlitligheten.

”Tack vare elektronisk fakturahantering slipper vi alla pappersfakturor som cirkulerade runt på kontoret tidigare och vi har också större kontroll över vilka fakturor som attesterats eller inte, då vi nu hanterar det i Incit. Jag har svårt att förstå att det finns företag som fortfarande hanterar fakturor manuellt när det finns så smidiga lösningar för automatisering”, säger deras ekonomiassistent.

Miljö i fokus
SVEFAB jobbar aktivt för att bidra till en bättre miljö. Som en del av detta arbete ser de stora fördelar med elektronisk fakturahantering som bidragit till deras miljöcertifiering.

”Det har minskat andelen utskrifter och sänkt antalet postförsändelser, fortsätter hon. Nästa steg är att minska antalet pappersfakturor genom att på sikt kunna ta emot fakturorna som PDF via e-post.”

SVEFAB och Incit Xpand

Har använt systemet sedan: 2011.
Antal användare: cirka 50.

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?