Bättre kontroll över fastighetsskötseln

Energiuppföljning
Systemet hanterar över- och undermätare. Flera olika statistiska rapporter finns att tillgå.

Felanmälan
Modulen för felanmälan innehåller funktioner för felmottagning samt redovisning av statistik över rapporterade och åtgärdade fel.

Skötsel
Systemet hanterar dimensionering och rondering av alla typer av tekniska installationer med täta underhållsintervaller samt skötselåtgärder.

Besiktning
System för hantering av olika typer av  fastighetsbesiktningar. Protokoll och besiktningskategorirer kan själv skapas utifrån vilka besiktningar man vill ha möjlighet att utföra.

Städ
Modulen hanterar städplanering, dimensionering och kvalitetskontroll. Anpassat för INSTA 800.

Lägenhetsbesiktning
Systemdelen hanterar olika besiktningar i lägenheter som exempelvis avflyttnings och statusbesiktningar.

  • KOMPLETT MOBILT STÖD
  • SÄNKTA DRIFTKOSTNADER
  • AUTOMATISK RESURSSÄTTNING
  • FÄRDIGA SKÖTSELÅTGÄRDER
  • VERKSAMHETSANPASSAT

 

Kontaktperson
Telefon 031-725 43 00
Epost robert.sjoholm@incit.se

"När jag började arbeta med Xpand tog jag in verkligheten i programmet och anpassade det efter våra behov."

Hans Gustafsson, ansvarig för fastighetsunderhåll, Arvika pastorat

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?