Ett fullständigt ekonomisystem

Redovisning och budget
I Redovisningsmodulen är det enkelt att i efterhand följa databehandling och bearbetningar. Det finns obegränsade möjligheter vid val och byte av kontoplan. Budget periodiserar budgetvärden på olika perioder. Flera olika budgetar kan hanteras.

Leverantörsreskontra
Hanterar inkommande leverantörsfakturor.

Anläggningsreskontra
Modulen används för att hålla ordning på anläggningstillgångar samt för att föra över avskrivningsvärden till redovisningssystemet. Har fullt stöd för K3.

Lånereskontra
Lånereskontran administrerar lån som företaget har.

Kundreskontra
Kundreskontran bevakar fordringar från delsystemen Fakturering, Hyra, Ärendehantering och Projekt.

Fakturering
Allmänfakturering och fakturaunderlag som överförs från olika delsystem. Samlingsfakturering av flera underlag till en faktura är möjlig.

Inköp
Inköp ger stöd i samband med beställningar både mot avtal och utan. Även attest av inköp finns.

Asset management
Modul för värdering av fastigheter.

Momsjustering
Med modulen för Momsjustering hanterar du den frivilliga skattskyldigheten för moms. Funktion finns för att hantera investeringsmoms med tillhörande jämkning och på leverantörsfakturorna dras rätt andel moms. 

  • FASTIGHETSANPASSAT
  • AUTOMATISK BOKFÖRING
  • FULLT STÖD FÖR K3
  • KOMPLETT SYSTEM
  • INTEGRATIONSVÄNLIGT

Kontaktperson
Telefon 031-725 43 00
Epost mikael.svensson@incit.se

"Då kvalitet är ett av ledorden för SVEFAB känns det naturligt att använda sig av denna lösning, både ur säkerhets-, tids- och kvalitetssynpunkt."

Jimmy Könick, IT-Kvalitet- och Miljöansvarig, SVEFAB – Svealands fastighetsteknik

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?