Fastighetsbas
Hjärtat av Incit Xpands funktioner för fastighets- förvaltning. Här registreras all fastighetsinformation som t.ex. ytor, kontaktpersoner, dokument m.m.

Attest
Attest hanterar attester i modulerna Leverantörsreskontra, Projekt och Inköp.

CRM
CRM används för att man på ett enkelt sätt skall kunna  hantera sina prospekt, skapa utskick via SMS och E-post, hantera inkomna meddelanden och få uppgifter om sina  kunders aktiviter och samtal. Allt presenteras på ett överskådligt sätt på kontaktkortet.

Kulturhistoriska objekt
Modulen innehåller funktioner för registrering, klassificering, skötsel och underhåll av kulturhistoriska objekt.

Lagerhantering
Modul för intern lagerhantering. Hanterar lager- saldo för artiklar baserat förbrukning och inköp i modulerna Projekt och Inköp.

Ärendehantering
Ärendehantering hanterar arbetsflöden från hyra, drift- och underhållsmodulerna.

Projekt
Projekt innehåller funktioner för uppläggning av projekt samt inrapportering av utfört arbete, redovisning av statistik, faktureringsrutiner och tidsplanering.

Dokumentarkiv & Viewer
I dokumentarkivet lagrar vi information om alla dokument knutna till systemet. Dokument kan sedan kopplas till hyresgäster, fastighetsbasobjekt, projekt m.m. Med den inbyggda viewern kan vi visa merparten av de vanligaste dokumenttyperna, som t.ex. PDF, JPG, DWG,  DOCX m.m. Totalt har Incit Xpand stöd för över 250 olika filformat!

Blankettsystem
Systemdelen Blankettsystem används för att kunna skriva ut  olika typer av blanketter från Incit Xpand, t.ex. kontraktsblanketter  från Hyra eller besiktningsblanketter från Besiktning.

E-learning
Med E-learning kan du bygga olika frågeformulär som kan publiceras, t.ex. för E-learning och nöjdhetsunder­sökningar.

BIM-import
Funktion för att importera information från ritningar och BIM-modeller direkt till Incit Xpand. Exempel på information kan vara objekt, ytor och användningsområde.

  • KOMPLETT ÄRENDEHANTERING
  • STÖDJER ALLA FILFORMAT
  • ALLTID ETT KLICK BORT
  • 1250ST STANDARDRAPPORTER
  • MARKNADSLEDANDE BIM

 

Kontaktperson
Telefon 031-725 43 00
Epost robert.sjoholm@incit.se

"Vi har samlat flera system i ett, och kan få en sammanställning av information på ett mycket tydligare sätt."

John Einar Jakobsen, systemadministratör, Forsvarsbygg

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?