Planerat Underhåll
Grunden i Planerat underhåll är åtgärdsregistret som uppdateras varje år. Underhåll kan planeras på valfri nivå i vår fastighetsbas.

Tillvalsbutiken
Tillval kan på ett enkelt sätt beskrivas som en internetbutik för produkter och tjänster framtagen för fastighetsägare.

Statusbedömning
Statusbedömning är en besiktning som görs för att se vilket underhållsbehov som finns på enskilda byggdelar.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
Systemet hanterar lägenhetsunderhåll enligt Rabattmodellen, Fondmodellen eller VLU.

  • UPP TILL 20% SÄNKTA KOSTNADER
  • SVERIGES MEST ANVÄNDA MJUKVARA
  • 4500 ST PRIS- & TIDSATTA ÅTGÄRDER

 

Kontaktperson
Telefon 031-725 43 00
Epost robert.sjoholm@incit.se

"Då kvalitet är ett av ledorden för SVEFAB känns det naturligt att använda sig av denna lösning, både ur säkerhets-, tids- och kvalitetssynpunkt."

Jimmy Könick, IT-Kvalitet- och Miljöansvarig, SVEFAB – Svealands fastighetsteknik

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?