Hitta hyresgäster och hantera avtal

Hyra
Hanterar allt rörande interna och externa hyreskontrakt. Med fullt stöd för lokaler, bostäder, parkeringsplatser och övriga hyresobjekt som t.ex. antennplatser.

Bostadsrätt
Hantering av överlåtelser och upplåtelser, avgiftsavisering, pantförskrivning, kontrolluppgifter samt inre fond.

Tomträtt
Funktioner för hantering av tomträtter.

Arrende
Rutiner för kontraktsskrivning, debitering, överföring till reskontra och ekonomisystem samt arrendeförändring.

Avtal
Innehåller funktioner för registrering av kund- och leverantörsavtal. I modulen finns fullt stöd för bevakningar och budget­hantering.

Preliminär debitering
För fakturering av  utgifter som ännu inte fastställts. När den verkliga kostnaden är känd görs en ”avräkning” mellan den preliminära debiteringen och den faktiska kostnaden.

Kösystem
Komplement till modulen CRM  och Hyra. Systemet hanterar intresseanmälningar för lokaler, bostäder och p-platser.

Nyckelhantering
System för uppläggning av kompletta låssystem med nyckeltyper, låscylindrar och nycklar.

Medlemshantering
Incit Xpands medlemshantering fungerar både för medlemmar av typen fastigheter eller av personer.

  • AUTOMATISK AVTALSSIGNERING
  • KOMPLETT FÖR HYRESGÄSTEN
  • ÄVEN KOMMERSIELLT ANPASSAT
  • LEDANDE INOM SELF-SERVICE
  • HANTERAR ALLA UPPLÅTELSER

 

Kontaktperson
Telefon 031-725 43 00
Epost mikael.svensson@incit.se

”Jag använder Kostnadsboken och jobbar framför allt med ”Planerat underhåll”. Det har visat sig att vår långtidsplanering av fastighetsunderhållet har blivit väldigt träffsäker."

Lars Holmqvist – Underhållsplanerare, Higab

Några av våra användare

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig
Vad gäller ditt ärende?